พยายาม update tag เป็นประจำจะเพิ่ม PPC ในตลาดออนไลน์ได้

การตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์

การสร้าง link เนื่องจาก link จากเว็บไซต์ภายนอก (เรียกว่า “backlink”) เป็นหนึ่งในปัจจัยการจัดอันดับหลักของตลาดออนไลน์ใน Google และเครื่องมือค้นหาสำคัญอื่นๆ การได้รับ link ย้อนกลับคุณภาพสูงจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ SEO มี ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเนื้อหาที่ดี การเข้าถึงเว็บไซต์อื่นๆ และสร้างความสัมพันธ์กับ webmaster การส่งเว็บไซต์ไปยัง web directory ที่เกี่ยวข้อง และการรับสื่อเพื่อดึงดูด  link จากเว็บไซต์อื่นๆ

การเพิ่มประสิทธิภาพใน Page – นอกเหนือจากปัจจัยนอก Page เช่น link  การปรับปรุงโครงสร้างที่แท้จริงของ Page อาจมีประโยชน์อย่างมากสำหรับ SEO และเป็นปัจจัยที่อยู่ในการควบคุมของผู้ดูแลเว็บทั้งหมด เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพใน Page โดยทั่วไป ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ URL ของ Page เพื่อรวมคำหลัก

การอัปเดต tag ชื่อของ Page เพื่อใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง และการใช้แอตทริบิวต์ alt เพื่ออธิบายภาพ การอัปเดต meta tags ของ Page  (เช่น meta description tags) อาจเป็นประโยชน์เช่นกัน  tag เหล่านี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดอันดับการค้นหา แต่สามารถเพิ่มอัตราการคลิกผ่านจาก SERP ได้

การเพิ่มประสิทธิภาพสถาปัตยกรรมเว็บไซต์ในการตลาดออนไลน์ –  link ภายนอกไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญสำหรับ SEO  link ภายใน มีบทบาทสำคัญใน SEO เช่นกัน

ดังนั้นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหาสามารถปรับปรุง SEO ของไซต์ได้โดยทำให้แน่ใจว่ามีการ link  Page หลักและมีการใช้ anchor text ที่เกี่ยวข้องใน link เหล่านั้นเพื่อช่วยปรับปรุงความเกี่ยวข้องของ Page สำหรับคำเฉพาะ การสร้างแผนผังเว็บไซต์ XML อาจเป็นวิธีที่ดีสำหรับ Page ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยให้เครื่องมือค้นหาค้นพบและรวบรวมข้อมูล Page ทั้งหมดของเว็บไซต์

semantic markup อีกหนึ่งกลยุทธ์ SEO ที่ผู้เชี่ยวชาญ SEO ใช้งานคือการเพิ่มประสิทธิภาพ semantic markup ของเว็บไซต์  semantic markup  (เช่น Schema.org) ใช้เพื่ออธิบายความหมายเบื้องหลังเนื้อหาบน Page